DESIGN
04

บ้านเรียบง่ายอบอุ่น ขนาด 580 ตร.ม.
ใช้โทนสีที่สดใสแต่แฝงความอบอุ่น เน้นวัสดุหลัก 2 ชนิดให้ตัดกันอย่างชัดเจน
ตัวบ้านหน้ากว้างเปิดรับมุมมอง วางห้องนอนหลักๆอยู่ชั้นล่าง ทำให้เชื่อมโยงใกล้ชิดสวน
ชั้นบนเป็น Open Plan กว้าง เน้นสำหรับกิจกรรมพักผ่อนของครอบครัว