DESIGN
01

บ้านสไตล์โมเดิร์น ขนาด 300 ตร.ม.
ออกแบบโดยใส่ใจกับกิจกรรมของครอบครัวและเพื่อนฝูง
เน้นให้มีพื้นที่พักผ่อนรองรับทุกคน บนรูปลักษณ์ของความเรียบง่าย ดูอบอุ่น
แบ่งสัดส่วนการใช้งานชัดเจนด้วยโทนสีและวัสดุที่แตกต่างกัน แต่ผสมผสานอย่างลงตัว