DESIGN
03

บ้านเรียบเท่ ขนาด 530 ตร.ม.
เป็นบ้านหน้าแคบและลึก ที่ออกแบบให้มีจุดเด่นที่ความเรียบง่าย แต่สอกแทรกความน่าสนใจ
ด้วยมุมมองช่องเปิด และการเชื่อมโยงของพื้นที่ใช้สอย ใช้วัสดุปูนดิบเท่ แบ่งโทนสีตัดกันชัดเจน
พื้นที่ชั้นล่างเน้นสำหรับใช้พักผ่อน-รับแขก ส่วนชั้นบนให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้าน